За нас

  • Класът Бамбук е регистрирана марка, която принадлежи на Smatrade International, директен вносител на бамбуков паркет, като предлага на клиентите изделие от най-висок качествен стандарт.
  • Класът Бамбук е първият brand от румънския пазар посветен изключително на бамбуковия паркет. Класът Бамбук има за цел, най-напред, да популяризира този изключителен материал по своите характеристики на дълготрайност, способност за възстановяване и красота.
  • Ние си поставяме за цел да предложим на нашите клиенти изделия, които да им разкрасят средата, в която живеят и които същевременно подобряват и околната среда. Бамбукът е материал, който позволява по-дълга експлоатация в сравнение с други материали.
  • Чрез сериозност, бързина на действие и подпомогнати от качеството на нашите изделия, успяваме ден след ден, да разширяваме кръга на нашите доволни клиенти, което е и в същност нашата главна цел. Клиентите, в същност, са нашите главни съюзници и причината поради която сме по-добри всеки ден.
  • Като вносители, преговаряме непосредствено с производителите и се грижим с особено внимание за качеството на доставените от тях изделия.
  • Компанията дистрибутира на национално равнище бамбуков паркет, принадлежности и материали за монтаж.
  • Фотогалерия