Събития

Клас Бамбук на TIM(Панаир на малките предприятия) в гр. Тимишоара (Ноември 2008 г.)


    • Клас Бамбук на TIM(Панаир на малките предприятия) в гр. Тимишоара (Ноември 2008 г.)


Клас Бамбук на Camex: Стени и подови покрития в Букурещ (Октомври 2008 г.)