Инструкции за монтаж

 • Бамбуковото дърво е широко използуван и здрав материал. То е декоративно, полезно и търсено в цял свят. Подовите покрития от бамбук не са замислени само за създаване на вътрешно обзавеждане с истинска красота, а се използуват широко и в строителството и за външни подови покрития, ламперии и дори врати и плочки за покриви.
 • Монтажът на бамбуковия паркет не се различава много от монтажа на обикновения паркет от масивно дърво. Дори и един човек без голям опит в монтажа на масивен паркет може да монтира бамбуков паркет и по този начин да спести пари. Монтирането на бамбуковия паркет може да се превърне в неделен проект. .
кликнете върху заглавията по-долу:

Основни инструкции

 • Преди монтирането на какъвто и да е паркет, трябва да се уверите, че подът Ви отговаря на няколко основни условия. По-важните етапи на монтажа са преди монтажа на самия бамбуков паркет. Ето няколко препоръки :

  Първият етап в монтирането на бамбуковия паркет е да се уверите, че замазката е :
  • Стабилна от гледна точка на нейната структура
  • Чиста : Изметена и без дребни парченца, смоли, мазнини, боя, прах или старо лепило и др.
  • Суха : Замазката трябва да остане суха през цялата година и
  • да е равна

  Отстранете всякакви пирони, останали от старото подово покритие.
  Разгледайте внимателно всяко парче паркет за да видите нишките му, лака, качеството и евентуалните дефекти.
  Измерете повърхността и я разделете на броя на парчетата паркет.
  Разхвърляйте паркета за визуален оглед. Внимателното нареждане на парчетата по цвят и фибри ще засилят красотата на монтирания паркет.
  Паркетът трябва да бъде доставен до мястото на монтажа, най-малко 24-72 часа по-рано. Това позволява на паркета да се приспособи към условията на влажност и температура на съответното помещение, където ще се монтира.
  Не складирайте паркета направо на цимента или в близост до външните стени.
  Когато купувате паркета, включете 5% повече към действителната повърхност, за да се включат и евентуалните изрезки при монтажа.
  Ако монтирате бамбуковия паркет на горен етаж, преди да започвате да зачуквате с чук паркета, отстранете всички чупливи предмети от тавана на долното помещение.
  Всяка операция, която изисква използуването на вода или влажност трябва да бъде извършена преди монтажа на бамбуковия паркет. Температурата на помещението би трябвало да бъде между 15-22 0C , а равнището на влажността - 40-60%.

 • Важна забележка
  Монтирането на бамбуковия паркет представлява последния етап в хода на строителните или ремонтните работи.

Необходими инструменти и приспособления при монтажа

• Рулетка|
• Ръчен трион (или по-полезен би бил електрически)
• Дървено блокче (може да бъде едно парче паркет)
• Дървени или пластмасови разделители (0.6 cм)
• Щанга
• Чук
• Тебешир
• Молив

 • За монтаж с пирони
  • Пистолет за изстрелване на пирони
  • Матрица за полагане на пироните

 • За монтаж чрез залепване
  • Подходящо лепило за паркет
  • Мистрия за лепилото

 • За плаващ монтаж
  • Лепило
  • Полиетиленово фолио или друг изолационен материал

Инструкции за предварителен монтаж

• За да може паркета да се побере под вратата долната част на същата се изрязва или може да се изреже паркета по нейната форма.
• Тъй като дървото се разширява, когато се увеличи влажността, трябва да остави един луфт от 0,6 cм между паркета и стените и вертикалните предмети (като например тръби). Този луфт следва да се покрие, когато се монтира цокъла. Използувайте дървени или пластмасови разделители при монтажа, за да се поддържа този луфт.
• Използувайте дървеното блокче и чука за да приближите едно към друго парчетата паркет. Дървеното блокче трябва да го поставяте в обратна посока на клина на парчето паркет и никога срещу шлица.
• Започвайте винаги да нареждате от една и съща страна на помещението.
• Можете да използувате щанга за закрепване на краищата към стената.
• Внимавайте да не повредите ръбовете на парчетата паркет.

Как се започва

 • За добър външен вид бамбуковия паркет се поставя паралелно с най-дългата или външната стена, която обикновено е и най-правата и най-подходяща за започване на монтажа. Направлението на влакната трябва да е в зависимост от разположението на помещението, входното място в същото и разположението на прозорците. Можете да опънете няколко реда паркет без да ги залепвате за да се уверите, че сте избрали подходящото решение за направлението.
 • Ако помещението е подготвено за монтажа и всички материали и инструменти са на тяхното място, един опитен монтажник може да монтира до около 60 м2 на ден.

Процедури за монтаж

 • Съществуват три общи метода на монтаж на бамбуков паркет : забит с пирони, лепен и плаващ.

 • Забит с пирони

  По този метод бамбуковия паркет се закрепва с пирони, които не се забелязват под един пласт дърво. Това е традиционният метод за монтаж на бамбуков паркет. Всички видове масивен паркет и много видове многопластов паркет могат да се монтират по този начин.

  Една "сляпа" дъска трябва да се маркира за да Ви направлява при монтажа. Също така, локализирането на дъските трябва да се маркира с тебешир. Тези маркировки трябва да показват къде трябва да се забиват пироните или скобите за да се направи добра връзка със "сляпата" дъска. Пироните или скобите се забиват косо през клина и се скриват от следващото парче паркет. За това се наричат "слепи".

  Забивайте пироните на разстояние от 20 cм между тях и на 5 сантиметра от всеки край. След като са закрепени първите редове, следващите парчета паркет трябва да се забиват над клина под ъгъл 45 0. Трябва да внимавате как се забиват пироните.

 • Залепване

  Този метод предполага залепване на бамбуковия паркет за замазката. Залепването на масивния паркет се прави по същия начин, както например се лепят подови плочки. Може да се монтира както върху бетонови замазки или върху дървен шпертплат. Многопластовия паркет се монтира по същия начин.

  Бамбуковия паркет може да бъде залепен като се използува лепило, устойчиво на влага (най-вече на основата на уретан). Прочетете внимателно инструкциите на лепилото за да използувате подходящата мистрия и подходящото време за залепване. Лепила на водна основа не трябва да се използуват за тази цел.

  Започнете с външните стени и размажете толкова лепило, колкото може да се покрие за указаното време в инструкцията на лепилото, по правило между 15 мин. и един час. ИЗБЯГВАЙТЕ ДОПИРА НА ЛЕПИЛОТО С ОБРАБОТЕНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ПАРКЕТА! Ако случайно лепилото попадне на тази повърхност на паркета, веднага го отстранете с чист парцал, като се уверите, че не е останало никакво петно. В повечето случаи след като изсъхне петното от лепилото, същото не може да бъде отстранено освен по механичен път. След полагането с мистрията на лепилото върху замазката, парчетата бамбуков паркет трябва да се поставят със шлица към стената. Подсигурете добро проветряване на помещението по време на монтажа.

  Уверете се, че паркетът е все още по права линия и, че не мърда върху мокрото лепило.

  Използувайте чист парцал за да отстраните веднага случайно попадналото лепило върху обработената повърхност на паркета. Вървете по паркета с малки и чести крачки след 30 минути

  след монтажа за да стане добър контакт между дървото и лепилото. Има места където може да се необходими тежести за да стане по-добро залепване.

 • Плаващ

  Плаващия паркет се захваща за самия него, а не върху замазката. Той може да се монтира върху различни видове материали. Този метод е подходящ за всякакъв вид замазка и по-специално се препоръчва за инсталации за подово отопление. Само паркетите предвидени със специални системи за захващане (click) могат да се монтират плаващо. Този метод изисква залепването на клина и шлица да става върху едно фолио. Започнете първия ред със шлица към стената. Опънете следващите редове чрез полагане на лепило по дължината на шлица. Опънете следващите редове като полагате лепилото в сглобките и закрепвайки парчетата с помощта на специален калъп.

Действия след монтажа

 • Отстранете разделителите и монтирайте цокъла за да покриете празните пространства.

 • Не позволявайте засилено преминаване на хора върху прясно монтирания паркет до 24 часа (ако е използуван метода на залепване или плаващия метод).

 • Почистете с моп или с прахосмукачка за да отстраните всякакви следи от прах или мръсотии.